AUTORSKÉ KALENDÁRE

Pri koncoročnej komunikácii s klientmi a snahe uspokojiť ich záujem o výber kalendára so slovenskou tématikou som prišiel na to, že na trhu je síce veľká ponuka kalendárov, ale žiadne nie sú také, ktoré by na úrovni a kvalitne prezentovali Slovensko. Chcel som ponúknuť svojim klientom a partnerom niečo viac a tak som sa rozhodol pripraviť vlastné, tématické, originálne a exkluzívne kalendáre, ktoré by rozprávali o Slovensku, jeho krásach a výnimočnosti, a tým pozývali na jeho bližšie spoznávanie a skúmanie. Spodný kartón je predĺžený o 50mm, kde je možné umiestniť reklamu spoločnosti.

Štvrtá edícia série Prežite históriu života na Slovensku – Technické stavby, ktorá  predstavuje banskú akadémiu, banskú šachtu, meteorologické stanice, vysoké pece, mosty, elektrárne, sušiareň bylín, železiareň, soľné stavby…

2022

Tretia edícia série Prežite históriu života na Slovensku – Technické stavby, ktorá  predstavuje vodáreň, hvezdáreň, kačenáreň, vysokú pec, hutu, prečerpávaciu stanicu, vápenku, elektráreň, banskú klopačku, liehovar, most…

2021

Druhá edícia série Prežite históriu života na Slovensku – Technické stavby, ktorá  predstavuje vysoké pece, huty, vápenky, elektrárne, pivovary, liehovary, mosty…

Prvá edícia série Prežite históriu života na Slovensku – Technické stavby, ktorá  predstavuje vysoké pece, huty, vápenky, elektrárne, pivovary, liehovary, mosty…

2019

Prežite históriu života na Slovensku – Mlyny predstavuje zachovalé historické mlyny v jednotlivých častiach Slovenska

2016-2018

Séria Prežite históriu života na Slovensku v ktorých som predstavil rôzne formy bývania a kultúry života v jednotlivých regiónoch Slovenska

2015

Pre rok 2015 som chcel predstaviť dostupné jaskyne Slovenska, kalendár “Krásy hlbín zeme”. Táto snaha a myšlienka stroskotali na prekážkach štátnej organizácie a jej prístupe….

2012-2014

Predstavil som prvú sériu autorského kalendára Kamenné dedičstvo dávnych čias, v ktorých som predstavil 39 zrúcanín slovenských hradov.

Okrem vlastných kalendárov, pre klientov pripravujem aj rôzne kalendáre na zákazku, či už nástenné alebo stolové, mesačné alebo trojmesačné, plagátové, vizitkové …