OBALY, ETIKETY, ŠTÍTKY

Obal, etiketa sú ďalším veľmi dôležitým marketingovým komunikačným prvkom, ktorým sa produkt, výrobok prezentuje v svojom segmente, na trhu, v obchodnej sieti a prihovára sa ku potenciálnym zákazníkom svojou kreativitou, farebnosťou, tvarom, grafikou, prevedením…

Môže sa jednať o rôzne formy :

• Tašiek – Vreciek – Sáčkov (produktových, reklamných, darčekových…)
• Etikiet – Štítkov pre rôzne produkty (samolepiace, papierové, skladacie…)
• 
Kartónových krabičiek pre rôzne produkty…

 …