CORPORATE IDENTITY - firemný vizuál

Kvalitný propagačný materiál je prvým komkunikačným prvkom s potenciálnym klientom…

Dobrý LOGOTYP je základným a prvým z mnohých atribútov profesionálneho vizuálu (image) firmy. Základom CI je DESIGN MANUAL, ktorý definuje podobu všetkých vizuálnych štandardov ako farebnosť, varianty, písmo, veľkosti, priestor, rozloženie, povolené a nepovolené formy…

CORPORATE IDENTITY teda prezentuje jednotný vizuálny štýl pre rôzne druhy a formy firemných materiálov ako sú: vizitky, hlavičkové listy,  obálky, letáky, prospekty (leaflefty), pozvánky, darčekové poukazy, katalógové listy, výročné správy, rollup-y, bannery  …

CI zahŕňa aj náročnejšie prezentačné materiály ako celkové produktové katalógy, internetové prezentácie, ďalej rôzne promo predmety (kľúčenky, perá, ), upomienkové predmety…

Ukážky z návrhov letákov, cenníkov, katalógových listov

Reklamný leták VVS SK

Stránka buletinu Truck show

Reklama v časopise Tempish

Reklamný leták Agrotrend

DL katalóg H-Sport obálka

DL katalóg H-Sport vnútro

DL pozvánka SOPK obalka

DL pozvánka SOPK vnútro

Ukážky z návrhov certifikátov

Ukážky z návrhov RollUp-ov