LOGOTYP - firemná značka

Dobrý logotyp je nadčasový a ľahko zapamätateľný…

Ide o základný komunikačný prvok firmy, produktu, podujatia. Symbolizuje ho štýlovosť, jednoduchosť, grafická čistota a čitateľnosť. Jeho spracovanie hovorí o profesionalite, modernom či konzervatívnom prístupe. Štýl, farebnosť a celkové poňatie naznačuje obor pôsobenia.

Primárne musí byť originálný, čiže nezameniteľný s iným logotypom. Musí spĺňať technické podmienky pre bezproblémovú reprodukovateľnosť, jednoduchosť pri aplikovaní a čitateľnosť aj pri zmenšení.
Pri návrhovaní logotypov sa snažím v maximálnej miere splniť predstavy klientov tým, že pri vzájomnej komunikácii sa zistiťujem ich predstavy, potreby, oblasť ktorú bude logotyp prezentovať, farby ktoré ju najlepšie vystihujú…

Ukážky niektorých z mojich návrhov