Kalendár 2020 - Technické stavby

Predstavujem edíciu série Prežite históriu života na Slovensku – Technické stavby, ktorá historické predstavuje vysoké pece, huty, vápenky, elektrárne, pivovary, liehovary, mosty…