KALENDÁR - 2016

Môj najnovší kalendár má názov "Prežite históriu života na Slovensku" a predstavuje formy bývania, kultúry a života v rôznych oblastiach Slovenska... V tejto prvej čati sú predstavené niektoré z budov zo skanzenov - expozícií v prírode vo Vychylovke. Pribiline a Svidníku.

...späť na KALENDÁRE

január 2016
február 2016
marec 2016
apríl 2016
máj 2016
jún 2016
júl 2016
august 2016
september 2016
október 2016
november 2016
december 2016